sehzade mosque istanbul

مسجد شاهزاده استانبول

مسجد شاهزاده استانبول

مسجد شاهزاده استانبول مسجد شاهزاده استانبول این مسجد تاریخی مربوط به قرن ۱۶ بوده که در منطقه فاتح و بین دو مسجد فاتح و بایرید واقع شده است. این مسجد در سال ۱۵۴۴ و به دستور سلطان سلیمان برای یادبود فرزندش شاهزاده محمد که در سال ۱۵۴۳ درگذشته بود، آغاز …

ادامه مطلب