موزه کفش

موزه کفش کانادا

موزه کفش کانادا,آدرس موزه کفش کانادا,درباره موزه کفش کانادا,موزه کفش,تاریخچه موزه کفش کانادا,موزه های کانادا

موزه کفش  کانادا موزه کفش کانادا در برخی خرده فرهنگ ها  در کانادا امده است   از روی کفش ملت‌ها، می‌توان فرهنگ ان ها را متوجه شد در مثال هایی در انگلستان امده است که با کفش و ساعت می توان به شخصیت افراد پی برد این موضوع یکی از …

ادامه مطلب

موزه کفش باتا تورنتو

موزه کفش باتا تورنتو

موزه کفش باتا تورنتو موزه کفش باتا تورنتو این موزه یکی از جاذبه های تورنتو در تور کانادا می باشد که همه ساله بسیاری از گردشگران در تور کانادا از آن بازدید می کنند. در این موزه ۱۲ هزار جفت کفش نگه داری می شود و شما می توانید در …

ادامه مطلب