موزه علم و تکنولوژی کانادا

موزه های کانادا

موزه های کانادا,موزه علم و تکنولوژی کانادا,موزه خانه میلنر کانادا,خانه میلنر,آدرس خانه میلنر کانادا,دیدنی های کانادا,مکان های دیدنی کانادا

موزه های کانادا موزه های کانادا موزه علوم و تکنولوژی کانادا این وزه بزرگ ترین موزه از نوع خود در کانادا است موزه علوم و تکنولوزی ماموریت خود را از طریق کلکسیون های مختلف نمایشگاه های دائم یا موقت و هم چنین روی داد های خاص کارگاه ها کنفرانس ها …

ادامه مطلب