موزه سکه دبی

موزه سکه دبی

موزه سکه دبی,موزه سکه,آددرس موزه سکه دبی,درباره موزه سکه دبی,سکه های قدیمی دبی,سکه های دبی,بلیط موزه سکه دبی,موزه های دبی,دبی

موزه سکه دبی موزه سکه دبی موزه ی سکه دبی ساختمانی دو طبقه است که مصالح آن را مرجان، سنگ، گچ، چوب صندل، برگ و تنه ی درختان نخل و ساج تشکیل می دهند. حتما می توانید تصورش را بکنید که چنین بنایی تا چه حد می تواند خیال انگیز …

ادامه مطلب