موزه سلطنتی کانادا

موزه سلطنتی انتاریو

موزه سلطنتی انتاریو,موزه سلطنتی کانادا,موزه های کانادا,موزه های انتاریو,درباره موزه سلطنتی انتاریو,بلیط موزه سلطنتی انتاریو

موزه سلطنتی انتاریو موزه سلطنتی انتاریو موزه سلطنتی نتاریو موزه وسیعی است که به فرهنگ و تاریخ طبیعی اختصاص دارد و پنجمین موزه بزرگ در امریکای شمالی است در این موزه در حدود بالغ بر شش میلیون اثر هنری و طبیعی در چهل گالری مختلف نگهداری می شود موزه سلطنتی …

ادامه مطلب