موزه رادیو و تلویزیون

موزه رادیو و تلویزیون آنکارا

موزه رادیو و تلویزیون آنکارا

موزه رادیو و تلویزیون آنکارا موزه رادیو و تلویزیون آنکارا این موزه با عنوان TRT شناخته شده است که در آن آثاری مربوط به آغاز رادیو در ترکیه می باشد. این مجموعه شامل: گرامافون ها و رادیو های قدیمی است که در نوع خود بسیار جالب و دیدنی هستند. این …

ادامه مطلب