پرداخت آنلاینپرداخت آنلاین وجه

پرداخت آنلاین

پرداخت آنلاین

تیم یزدان گشت سفیران برای صرفه جویی در وقت شما پرداخت آنلاین خود را راه اندازی کرده است تا در کم ترین زمان پرداخت خود را انجام دهید با استفاده از کارت های عضو شتاب می توانید تمام خدماتی که از آژانس درخواست می کنید را در کمتر از یک دقیقه پرداخت کنید .