هتل های پوکت

هتل سنترا اشلی پوکت

هتل سنترا اشلی پوکت 7

هتل رویال پارادایس پوکت هتلی 4 ستاره و زیبا واقع درi شهر پوکت تایلند می باشد که واقع در قلب پاتنگ شهر پوکت ، واقع در منطقه Patong شهر پوکت ، دارای قاصله 5 دقیقه تا ساحل پاتونگ و 25 دقیقه تا مرکز شهر پوکت می باشد و این هتل با امکانات رفاهی تکمیل خود به همراه خدمه مجرب و خوش برخورد آماده پذیرایی از میهمانان تور پوکت تایلند می باشد.

ادامه مطلب

هتل نووتل وینتیج پوکت تایلند

هتل نووتل وینتیج پوکت تایلند

هتل ميلينيوم پوكت تایلند هتلی 4 ستاره و زیبا واقع دi شهر پوکت تایلند می باشد که واقع 14 کیلومتری شهر پوکت ، واقع در منطقه Patong شهر پوکت ، ۵ دقیقه پیاده تا ساحل پاننگ ، قاصله 36 کیلومتر تا فرودگاه را داراست و این هتل با امکانات رفاهی تکمیل خود به همراه خدمه مجرب و خوش برخورد آماده پذیرایی از میهمانان تور پوکت تایلند می باشد.

ادامه مطلب

هتل لمردین پوکت تایلند

هتل لمردین پوکت تایلند 5

هتل لمردین پوکت تایلند » نام هتل : هتل لمردین پوکت تایلند LeMeridien Hotel کیفیت : 5 ستاره موقعیت هتل : واقع در 5 کیلومتری ساحل پانتگ ، واقع قلب شهر بانکوک ، فاصله 26 کیلومتری تا  تا فرودگاه بین المللی بانکوک آدرس هتل :  29 Soi Karon Nui, Tambon Karon,Amphur …

ادامه مطلب

هتل آویستا پوکت تایلند

هتل آویستا پوکت تایلند

هتل آویستا پوکت تایلند هتلی 5 ستاره و زیبا واقع در شهر پوکت تایلند می باشد که واقع 18 کیلومتری شهر پوکت ، واقع در منطقه Patong شهر پوکت ، ۵ دقیقه پیاده تا ساحل پاتنگ ، و دارای قاصله 40 کیلومتر تا فرودگاه می باشد و این هتل با امکانات رفاهی تکمیل خود به همراه خدمه مجرب و خوش برخورد آماده پذیرایی از میهمانان تور پوکت تایلند می باشد.

ادامه مطلب

هتل ميلينيوم پوكت تایلند

هتل ميلينيوم پوكت تایلند 1

هتل ميلينيوم پوكت تایلند هتلی 5 ستاره و زیبا واقع درi شهر پوکت تایلند می باشد که واقع 14 کیلومتری شهر پوکت ، واقع در منطقه Patong شهر پوکت ، ۵ دقیقه پیاده تا ساحل پاننگ ، قاصله 36 کیلومتر تا فرودگاه را داراست و این هتل با امکانات رفاهی تکمیل خود به همراه خدمه مجرب و خوش برخورد آماده پذیرایی از میهمانان تور پوکت تایلند می باشد.

ادامه مطلب

هتل رویال پارادایس پوکت

هتل رویال پارادایس پوکت 1

هتل رویال پارادایس پوکت هتلی 4 ستاره و زیبا واقع درi شهر پوکت تایلند می باشد که واقع در قلب پاتنگ شهر پوکت ، واقع در منطقه Patong شهر پوکت ، بموازات ساحل پاتونگ قرار دارد و دارای فاصله 10 دقیقه تا مرکز خرید فانتازیا را داراست

ادامه مطلب

هتل تریپل راند پالاس پوکت

هتل تریپل راند پالاس پوکت

هتل تریپل راند پالاس پوکت هتلی 3 ستاره و زیبا واقع درi شهر پوکت تایلند می باشد که دارای فاصله 47 کیلومتری ای تا فرودگاه بین المللی دارد و همچنین دارای فاصله 17 کیلومتری ای تا مرکز شهر پوکت می باشد و این هتل با امکانات رفاهی تکمیل خود به همراه خدمه مجرب و خوش برخورد آماده پذیرایی از میهمانان تور پوکت تایلند می باشد

ادامه مطلب

هتل رویال کرون پوکت

هتل رویال کرون پوکت

هتل رویال کرون پوکت هتلی 3 ستاره و زیبا واقع درi شهر پوکت تایلند می باشد که دارای فاصله 47 کیلومتری ای تا فرودگاه بین المللی دارد و همچنین دارای فاصله 17 کیلومتری ای تا مرکز شهر پوکت می باشد و این هتل با امکانات رفاهی تکمیل خود به همراه خدمه مجرب و خوش برخورد آماده پذیرایی از میهمانان تور پوکت تایلند می باشد

ادامه مطلب

هتل سیتین پلازا پوکت

هتل سیتین پلازا پوکت

هتل سیتین پلازا پوکت هتلی 4 ستاره و زیبا واقع در شهر پوکت تایلند می باشد که دارای فاصله 40 کیلومتری ای تا فرودگاه بین المللی را دارد و همچنین دارای فاصله 16 کیلومتری ای تا مرکز شهر پوکت می باشد و این هتل با امکانات رفاهی تکمیل خود به همراه خدمه مجرب و خوش برخورد آماده پذیرایی از میهمانان تور پوکت تایلند می باشد

ادامه مطلب