مدارک وقت سفارت

مدارک وقت سفارت | مدارک وقت سفارت آمریکا | مدارک وقت سفارت کانادا | پیکاپ ویزا وقت سفارت تور یزدان گشت سفیران مدارک وقت سفارت انگلیس | مدارک ویزا شینگن | مدارک ویزا آمریکا | مدارک ویزا کانادا | مدارک ویزا انگلیس

مدارک وقت سفارت – یزدان گشت سفیران

پیکاپ ویزا وقت سفارت تور

مدارک مورد نیاز سفارت کانادا

مدارک مورد نیاز سفارت کانادا

مدارک مورد نیاز سفارت کانادا مدارک مورد نیاز سفارت کانادا   مدارک مورد نیاز پیکاپ ویزای کانادا مدارک لازم برای پیکاپ ویزا های غیر مهاجرتی: پاسپورت به همراه امضای داخل آن، پرینت ایمیل سفارت فرم وکالت به ضمیمه ی امضائی که مطابق امضای پاسپورت باشد و رسید واریز وجه سفارت …

ادامه مطلب

مدارک مورد نیاز سفارت انگلیس

مدارک مورد نیاز سفارت انگلیس

مدارک مورد نیاز سفارت انگلیس مدارک مورد نیاز سفارت انگلیس مدارک مورد نیاز پیکاپ انگلیس مدارک مورد نیاز برای وقت سفارت انگلیس اسکن صفحه اول پاسپورت متقاضی . تکمیل شدۀ فرم فارسی درخواست وقت سفارت. در صورت داشتن دعوتنامه ،اسکن دعوتنامه و مدارک اقامتی دعوت کننده. مدارک مورد نیاز جهت …

ادامه مطلب

مدارک مورد نیاز سفارت آمریکا

مدارک مورد نیاز سفارت آمریکا

  مدارک مورد نیاز سفارت آمریکا مدارک مورد نیاز سفارت آمریکا و وقت سفارت اسکن صفحه اول پاسپورت متقاضی . تکمیل شدۀ فرم فارسی درخواست وقت سفارت. در صورت داشتن دعوتنامه ،اسکن دعوتنامه و مدارک اقامتی دعوت کننده. تلفن تماس اطلاعات وقت سفارت آمریکا : 88537418 فرم های مورد نیاز …

ادامه مطلب

مدارک مورد نیاز ویزا شینگن

مدارک مورد نیاز ویزا شینگن مدارک مورد نیاز ویزا شینگن اصل شناسنامه  پاسپورت و کپی از صفحات مهم کارت ملی پاسپورت قدیمی و کپی از صفحات مهم اصل سند ملکی به نام مسافر یا همسر مسافر  3 قطعه عکس 4*3رنگی جدید زمینه كاملا سفید تمام رخ نکته :  در صورتی …

ادامه مطلب