تور نمایشگاهی استانبول

تور نمایشگاهی استانبول | تور نمایشگاه نخ و الیاف استانبول ترکیه | پیکاپ ویزا وقت سفارت تور یزدان گشت سفیران

تور نمایشگاه بتن آنکارا | تور نمایشگاه ماشین آلات پوشاک استانبول |

نمایشگاه وسایل نقلیه استانبول ترکیه | نمایشگاه بین المللی معدن |

نمایشگاه محصولات دکور استانبول ترکیه | نمایشگاه چرم استانبول |

نمایشگاه املاک استانبول ترکیه | نمایشگاه بین المللی محصولات سنگی |

نمایشگاه غذا و تکنولوژی های غذایی | نمایشگاه بین المللی کتاب استانبول ترکیه | نمایشگاه هنر استانبول ترکیه | نمایشگاه بین المللی چرم و تکنولوژی های چرم استانبول ترکیه | هفتمین نمایشگاه تجهیزات، سیستم ها و تکنولوژی های استانبول ترکیه | نمایشگاه کتاب ترکیه | نمایشگاه محصولات خانه و آشپزخانه ترکیه | نمایشگاه بین المللی پلاستیک استانبول ترکیه

تور نمایشگاهی استانبول – یزدان گشت سفیران

پیکاپ ویزا وقت سفارت تور دبی تور نمایشگاهی

نمایشگاه لاستیک استانبول

نمایشگاه لاستیک استانبول

نمایشگاه لاستیک استانبول نمایشگاه لاستیک استانبول تاریخ شروع نمایشگاه:  پنج شنبه 4 آذر  Thr 24 november تاریخ پایان نمایشگاه:   شنبه 6 آذر  sat 26 november محل برگزاری نمایشگاه : مرکز نمایشگاهی استانبول (CNR (ifm ترکیه – استانبول – استانبول – باکرکوی -یشیلکوی -مرکز نمایشگاهی سی ان آر ( CNR …

ادامه مطلب

نمایشگاه بین المللی جواهرات استانبول

نمایشگاه بین المللی جواهرات استانبول

نمایشگاه بین المللی جواهرات استانبول نمایشگاه بین المللی جواهرات استانبول تاریخ شروع نمایشگاه:  پنج شنبه 22 مهر  Thr 13 october تاریخ پایان نمایشگاه:  یک شنبه 25 مهر  Sun 16 october محل برگزاری نمایشگاه : مرکز نمایشگاهی استانبول (CNR (ifm ترکیه – استانبول – استانبول – باکرکوی -یشیلکوی -مرکز نمایشگاهی سی …

ادامه مطلب

نمایشگاه CeBIT Bilisim اوراسیا استانبول

نمایشگاه CeBIT Bilisim اوراسیا استانبول

نمایشگاه CeBIT Bilisim اوراسیا استانبول نمایشگاه CeBIT Bilisim اوراسیا استانبول تاریخ شروع نمایشگاه: 22 مهر 1395  2016  – 13 october تاریخ پایان نمایشگاه:  24 مهر 1395 2016  – 15 october محل برگزاری نمایشگاه : آسیا، ترکیه، استانبول Asia, Turkey, Istanbul سطح برگزاری نمایشگاه : خارجی، بین المللی نوع ورودی : …

ادامه مطلب

کنگره جهانی انرژی استانبول

کنگره جهانی انرژی استانبول

کنگره جهانی انرژی استانبول کنگره جهانی انرژی استانبول تاریخ شروع نمایشگاه: 18 مهر 1395  2016  – 9 october تاریخ پایان نمایشگاه:  22 مهر 1395 2016  – 13 october محل برگزاری نمایشگاه : آسیا، ترکیه، استانبول Asia, Turkey, Istanbul سطح برگزاری نمایشگاه : خارجی، بین المللی نوع ورودی : دارای ورودی …

ادامه مطلب

نمایشگاه زنجیره سرد استانبول

نمایشگاه زنجیره سرد استانبول

نمایشگاه زنجیره سرد استانبول نمایشگاه زنجیره سرد استانبول تاریخ شروع نمایشگاه: 11 شهریور 1395  2016  – 1 september تاریخ پایان نمایشگاه:  14 شهریور 1395 2016  – 4 september محل برگزاری نمایشگاه : آسیا، ترکیه، استانبول Asia, Turkey, Istanbul سطح برگزاری نمایشگاه : خارجی، بین المللی   نوع ورودی : دارای …

ادامه مطلب

نمایشگاه بسته بندی استانبول

نمایشگاه بسته بندی استانبول

نمایشگاه بسته بندی استانبول نمایشگاه بسته بندی استانبول تاریخ شروع نمایشگاه: 11 شهریور 1395  2016  – 1 september تاریخ پایان نمایشگاه:  14 شهریور 1395 2016  – 4 september محل برگزاری نمایشگاه : آسیا، ترکیه، استانبول Asia, Turkey, Istanbul سطح برگزاری نمایشگاه : خارجی، بین المللی نوع ورودی : دارای ورودی …

ادامه مطلب

نمایشگاه تجهیزات شهربازی استانبول

نمایشگاه تجهیزات شهربازی استانبول

نمایشگاه تجهیزات شهربازی استانبول نمایشگاه تجهیزات شهربازی استانبول تاریخ شروع نمایشگاه: 22 مهر 1395  2016  – 13 october تاریخ پایان نمایشگاه:  24 مهر 1395 2016  – 15 october محل برگزاری نمایشگاه : آسیا، ترکیه، استانبول Asia, Turkey, Istanbul سطح برگزاری نمایشگاه : خارجی، بین المللی نوع ورودی : دارای ورودی …

ادامه مطلب

نمایشگاه نوزاد و مادر استانبول

نمایشگاه نوزاد و مادر استانبول

نمایشگاه نوزاد و مادر استانبول نمایشگاه نوزاد و مادر استانبول تاریخ شروع نمایشگاه: 22 دی 1395  2017  – 11 janury تاریخ پایان نمایشگاه:  25 دی 1395 2017  – 14 janury محل برگزاری نمایشگاه : آسیا، ترکیه، استانبول Asia, Turkey, Istanbul سطح برگزاری نمایشگاه : خارجی، بین المللی نوع ورودی : …

ادامه مطلب

نمایشگاه تونل استانبول

نمایشگاه تونل استانبول

نمایشگاه تونل استانبول نمایشگاه تونل استانبول تاریخ شروع نمایشگاه: 11 شهریور 1395  2016  – 1 september تاریخ پایان نمایشگاه:  14 شهریور 1395 2016  – 14 september محل برگزاری نمایشگاه : آسیا، ترکیه، استانبول Asia, Turkey, Istanbul سطح برگزاری نمایشگاه : خارجی، بین المللی نوع ورودی : دارای ورودی (غیر رایگان) …

ادامه مطلب

نمایشگاه Unicera استانبول

نمایشگاه Unicera استانبول

نمایشگاه Unicera استانبول نمایشگاه Unicera استانبول تاریخ شروع نمایشگاه: 18 اسفند 1395  2017  – 8 march تاریخ پایان نمایشگاه:  22 اسفند 1395 2017  – 12 march محل برگزاری نمایشگاه : آسیا، ترکیه، استانبول Asia, Turkey, Istanbul سطح برگزاری نمایشگاه : خارجی، بین المللی نوع ورودی : دارای ورودی (غیر رایگان) …

ادامه مطلب