تور نمایشگاهی آلمان

تور نمایشگاهی آلمان | تور نمایشگاه مدیکای آلمان | تور نمایشگاه خودرو آلمانیزدان گشت سفیران - تور نمایشگاهی استانبول - تور نمایشگاهی چین - تور نمایشگاهی دبی - تور نمایشگاهی آلمان |

تور نمایشگاه قطعات خودرو آلمان

تور نمایشگاهی آلمان – یزدان گشت سفیران

پیکاپ ویزا وقت سفارت تور تور نمایشگاهی

نمایشگاه نان و شیرینی مونیخ

نمایشگاه نان و شیرینی مونیخ نمایشگاه نان و شیرینی مونیخ نام کامل نمایشگاه : نمایشگاه بین المللی و تخصصی نان و شیرینی مونیخ محل برگزاری نمایشگاه : اروپا، آلمان، مونیخ، محل نمایشگاه های بین المللی شهر مونیخ Euro, Germany, Munich سطح برگزاری نمایشگاه : خارجی، بین المللی نوع ورودی : …

ادامه مطلب

نمایشگاه نوشیدنی و غذای مایع مونیخ

نمایشگاه نوشیدنی و غذای مایع مونیخ نمایشگاه نوشیدنی و غذای مایع مونیخ نام کامل نمایشگاه : نمایشگاه بین المللی تکنولوژی تاریخ شروع نمایشگاه: دوشنبه 20 شهریور 96 Mon 11 September 17 تاریخ پایان نمایشگاه: جمعه 24 شهریور 96 Fri 15 September 17 محل برگزاری نمایشگاه : اروپا، آلمان، مونیخ، محل …

ادامه مطلب

نمایشگاه صنایع خورشیدی مونیخ

نمایشگاه صنایع خورشیدی مونیخ نمایشگاه صنایع خورشیدی مونیخ نام کامل نمایشگاه : نمایشگاه بین المللی و کنفرانس صنایع خورشیدی مونیخ محل برگزاری نمایشگاه : اروپا، آلمان، مونیخ، محل نمایشگاه های بین المللی شهر مونیخ Euro, Germany, Munich سطح برگزاری نمایشگاه : خارجی، بین المللی نوع ورودی : دارای ورودی محصولات …

ادامه مطلب

نمایشگاه تكنولوژی جنگل و جنگلداری مونیخ

نمایشگاه تكنولوژی جنگل و جنگلداری مونیخ نمایشگاه تكنولوژی جنگل و جنگلداری مونیخ نام کامل نمایشگاه : نمایشگاه بین المللی و کنفرانس علمی تكنولوژی جنگل و جنگلداری مونیخ تاریخ شروع نمایشگاه: تیر 96 July 17 تاریخ پایان نمایشگاه: مرداد 97 July 18 محل برگزاری نمایشگاه : اروپا، آلمان، مونیخ، محل نمایشگاه های …

ادامه مطلب

نمایشگاه خودرو فرانکفورت

نمایشگاه خودرو فرانکفورت نمایشگاه خودرو فرانکفورت تاریخ شروع نمایشگاه: پنج شنبه 23 شهریور 96 Thu 14 September 17 تاریخ پایان نمایشگاه:   یکشنبه 02 مهر 96 Sun 24 September 17 محل برگزاری نمایشگاه : اروپا، آلمان، فرانکفورت، مرکز نمایشگاه های بین المللی فرانکفورت آلمان Euro, Germany, Frankfurt سطح برگزاری نمایشگاه : …

ادامه مطلب

نمایشگاه غذا نوشیدنی باغداری کشاورزی فرانکفورت

نمایشگاه غذا نوشیدنی باغداری کشاورزی فرانکفورت نمایشگاه غذا نوشیدنی باغداری کشاورزی فرانکفورت محل برگزاری نمایشگاه : روپا، آلمان، فرانکفورت، Euro, Germany, Frankfurt سطح برگزاری نمایشگاه : خارجی، بین المللی نوع ورودی : دارای ورودی (غیر رایگان) محصولات ارائه شونده در نمایشگاه : ارائه انواع محصولات مختلف در زمینه غذا باغداری نوشیدنی …

ادامه مطلب

نمایشگاه سیستم های حرارتی و برودتی فرانکفورت

نمایشگاه سیستم های حرارتی و برودتی فرانکفورت نمایشگاه سیستم های حرارتی و برودتی فرانکفورت محل برگزاری نمایشگاه : Frankfurt Exhibition Ground Euro, Germany, Frankfurt سطح برگزاری نمایشگاه : خارجی، بین المللی نوع ورودی :  دارای ورودی (غیر رایگان) محصولات ارائه شونده در نمایشگاه : ارائه انواع محصولات مختلف در زمینه حرارتی …

ادامه مطلب

نمایشگاه مدیریت امکانات فرانکفورت

نمایشگاه مدیریت امکانات فرانکفورت نمایشگاه مدیریت امکانات فرانکفورت محل برگزاری نمایشگاه : اروپا، آلمان، فرانکفورت، Euro, Germany, Frankfurt سطح برگزاری نمایشگاه : خارجی، بین المللی نوع ورودی : دارای ورودی (غیر رایگان) محصولات ارائه شونده در نمایشگاه : ارائه انواع محصولات مختلف در زمینه مدیریت امکانات توضیحات نمایشگاه :  این …

ادامه مطلب

نمایشگاه منسوجات خانگی فرانکفورت

نمایشگاه منسوجات خانگی فرانکفورت نمایشگاه منسوجات خانگی فرانکفورت محل برگزاری نمایشگاه : اروپا، آلمان، فرانکفورت، Euro, Germany, Frankfurt سطح برگزاری نمایشگاه : خارجی، بین المللی نوع ورودی : دارای ورودی (غیر رایگان) محصولات ارائه شونده در نمایشگاه : ارائه انواع محصولات مختلف در زمینهی نساجی توضیحات نمایشگاه : نمایشگاه فرآوری …

ادامه مطلب

نمایشگاه فناوری الکترومغناطیس

نمایشگاه فناوری الکترومغناطیس نمایشگاه فناوری الکترومغناطیس محل برگزاری نمایشگاه :  اروپا، آلمان، نورنبرگ، Euro, Germany, Nuremberg سطح برگزاری نمایشگاه : خارجی، بین المللی نوع ورودی : دارای ورودی (غیر رایگان) محصولات ارائه شونده در نمایشگاه : محصولات مرتبط با علم الکترومغناطیس توضیحات نمایشگاه : نمایشگاه و کنگره بین المللی فناوری …

ادامه مطلب